Ce este procura

Procura  – CE ESTE O PROCURA?

PROCURA este actul juridic prin care o persoană (numita mandant) desemnează o alta persoana (numita mandatar) pentru încheierea unui act juridic în numele său.

Procura este :

  • un act juridic unilateral, adica se semneaza doar de cel care împuterniceşte,
  • nu necesita prezenta la notariat a persoanei împuternicite
  • un înscris care enumera actele juridice pe care mandatarul urmeaza sa le încheie in numele sau.

Acte necesare pentru procura:

Ca regula, pentru întocmirea unei procuri, sunt necesare urmatoarele acte: 

  • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea, în original și
  • copia actului de identitate al persoanei pe care o împuterniceste /sau datele de identificare ale acesteia

În cazul anumitor tipuri de procuri ,cum este cazul procurilor ce au ca obiect  încheierea unor acte de dispozitie  (procurile de vanzare/de cumparare/de constituire a unui drept real asupra unui imobil, etc)  notarul public va solicita și alte documente.

Ne puteti contacta folosind următoarele date sau completand formularul de mai jos:

Mobil: 0733538139
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti