PROCURA DE ADMINISTRARE A UNUI IMOBIL

Procura de administrare a unui imobil este actul prin care proprietarul unui imobil împuterniceşte o altă persoană să încheie orice acte de administrare şi conservare cu privire la imobilul său (cum ar fi contracte de închiriere, contracte de arendare, de furnizare a energiei electrice, de asigurare a imobilului, să plăteasca taxele si impozitele aferente,etc)

ACEST TIP DE PROCURĂ NU DĂ DREPTUL MANDATARULUI SĂ VÂNDĂ SAU SĂ DISPUNĂ ÎN ALT MOD DE IMOBIL. PENTRU A PUTEA VINDE SAU A DISPUNE IN ORICE ALT MOD DE IMOBIL ESTE NECESARĂ O PROCURĂ SPECIALĂ. 

Acte necesare procură de administrare imobil

  • Actul de identitate al proprietarului imobilului
  • Actul de proprietate al imobilului (contract de vanzare/hotarare judecătoreasca/certificat de mostenitor/act de adjudecare ,etc )
  • Copia actului de identitate a persoanei împuternicite

Ne puteti contacta folosind următoarele date sau completand formularul de mai jos:

Mobil: 0733538139
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti