PROCURĂ ÎNMATRICULARE AUTOVEHICUL

Prin acest tip de procura , proprietarul unui autovehicul împuterniceste o altă persoană  să se ocupe de toate formalitatile necesare pentru pentru înmatricularea acestuia.

Acte necesare procură înmatriculare

  • act de identitate al proprietarului autovehiculului
  • copia cărții de identitate a persoanei ce urmează a fi împuternicită/sau datele de identificare ale acesteia
  • talonul și cartea de identitate a vehiculului
  • factură sau contract de vânzare-cumpărare al autovehiculului
  • în cazul persoanelor juridice se vor solicita si actele societatii (cui/cif/act constitutive/AGA dacă este cazul)

Ne puteti contacta folosind următoarele date sau completand formularul de mai jos:

Mobil: 0733538139
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti