Contract de imprumut

CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT

Potrivit art. 2158 Cod Civil, contractul de împrumut (împrumutul de consumaţie) este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

ACTE NECESARE

  • Actele de identitate ale părților (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat non UE/SEE.);
  • Certificate de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care părțile au încheiat o astfel de convenție;
  • Procură specială în cazul în care părțile sunt reprezentate la încheierea contractului de către un mandatar;
  • Actele de inființare ale societății (act constitutiv actualizat/statut), certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, certificat constatator recent emis de Registrul Comerţului (se poate obtine și de biroul nostru contra cost), Decizia Asociatului Unic/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la împrumut, care să cuprindă toate elementele necesare autentificării contractului– în cazul în care împrumutatul este o societate comercială;

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti