MOȘTENIREA

MOSTENIREA este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă.

 Moștenirea poate fi :

  • legală – în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii, către moștenitorii legali, în ordinea și cotele determinate de lege, sau
  • testamentară – când transmiterea masei succesorale are loc în temeiul voinței celui care lasă moștenirea, manifestată prin testament.

Moștenitorii legali sunt persoanele care au o vocație legală la succesiunea defunctului, după cum urmează:

  • rudele defunctului care se împart în patru clase:

• clasa I – formată din descendenții defunctului (copii, nepoții, strănepoții defunctului și urmașii lor în linie dreaptă la nesfârșit )
• clasa II – formată din ascendenții privilegiați ( părinții defunctului ) și colateralii privilegiați (frații și surorile defunctului, precum și descendenții acestora până la gradul patru inclusiv)
• clasa a III – formată din ascendenții ordinari ( bunicii și străbunicii defunctului )
• clasa a IV – formată din colateralii ordinari ( unchii, mătușiile și verișorii primari ai defunctului, frații și surorile bunicilor efunctului, până la gradul patru inclusiv)

  • soţul supravieţuitor al defunctului – deși nu face parte din nicio clasă de moştenitori legali, vine în concurs cu oricare clasă chemată la  moştenire. El nu este înlăturat de la moştenire, dar nici nu înlătură rudele defunctului.

Cota soțului supravietuitor

Soţul supravieţuitor are dreptul la o parte din moştenire a cărei întindere variază în funcţie de clasa de moştenitori legali cu care vine în concurs:

  • în concurs cu clasa I (descendenţii defunctului (copii, nepoţi, stranepoți, etc) – cota acestuia este de ¼ din moştenire;
  • în concurs cu clasa II ascendenţii privilegiaţi (părinţii) care vin la moştenire împreună cu colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) –1/3 din moştenire;
  • dacă soțul supraviețuitor vine în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau numai cu colateralii privilegiaţi –va culege 1/2 din moştenire;
  • în concurs cu clasa III a ascendenților ordinari (bunicii și străbunicii) sau cu clasa IV –  a colateralilor ordinari (nepoţi de la frate/soră) – cota soțului este 2/3 din moștenire.

În cazul în care nu există moştenitori legali ori aceştia există, dar sunt nedemni sau renunţători, soţul supravieţuitor va culege întreaga moştenire a soţului decedat.

Moștenitorul testamentar poate fi orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de lege privind capacitatea de a primi analizată la data deschiderii moștenirii testatorului.

ACCEPTAREA SI RENUNTAREA LA MOȘTENIRE. TERMEN

Potrivit art 1103 din Codul Civil, dreptul de optiune succesorală se exercita într-un an de la data deschiderii  moștenirii.

Cu alte cuvinte, cei chemați la moștenire în temeiul legii sau al voinței defunctului au opțiunea de a accepta pur și simplu moștenirea sau de a renunța la ea, în termen de 1 an de la data deschiderii moștenirii (de la data decesului celui care lasă moștenirea).

Potrivit legii, nimeni nu poate fi obligat să accepte o moștenire ce i se cuvine. Acceptarea succesiunii are ca efect consolidarea transmiterii moștenirii și este irevocabilă, moștenitorul nemaiputând reveni asupra acestei opțiuni.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti