Certificarea unor fapte

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constată personal:

  • faptul că o persoană se află în viaţă;
  • faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
  • faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
  • faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;
  • rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  • certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  • certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

Notarul public poate de asemenea certifica, la cerere, procesele-verbale si hotărârile adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților societatilor comerciale

Ne puteti contacta folosind următoarele date sau completand formularul de mai jos:

Mobil: 0733538139
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti