Legalizarea copiilor după înscrisuri

Notarul public efectuează copii legalizate dupa orice document prezentat în original de solicitant, indiferent daca solicitantul este sau nu parte în acel act.  Prin urmare, nu este obligatoriu ca cererea de legalizare să fie făcută de persoana căreia îi aparține înscrisul. De la acestă regulă există însă o exceptie în ceea ce privește actele aflate în arhiva biroului notarial. Copii legalizate de pe actele autentificate, aflate în arhiva biroului notarial pot fi eliberate numai partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si celor ce justifica un drept sau un interes legitim.

Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească înscrisul a cărui copie se legalizează sunt:

  • Să fie prezentat în original
  • Să nu conțină niciun fel de particularități dacă nu sunt confirmate prin semnătura și stampila emitentului. ( corecturi/stersături/adăugiri/taieturi/etc)

Legalizarea să fie permisă de lege. Cu titlu de exemplu, notarul public nu poate elibera copii legalizate de pe hotărâri judecătorești (competența în acest caz apartine exclusiv instanței) și nici de pe de pe Încheierea finală din cadrul procedurii succesorale .

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească copia pentru a fi legalizată sunt:

  • Să fie făcută după original
  • Să reproducă întocmai înscrisul, adică să fie fidelă și exactă . Prin exceptie se pot legaliza părți determinate ale unui însris cu condiția să nu se denatureze întelesul integral al înscrisului. In acest caz pe copie se va face mențiunea „extras”,  iar in încheierea de legalizare a copiei se va face aceeași mențiune.

Ne puteti contacta folosind următoarele date sau completand formularul de mai jos:

Mobil: 0733538139
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti