PROCURĂ VÂNZARE IMOBIL

Intrucât contractul de vanzare/cumparare al unui imobil se încheie în mod obligatoriu în forma autentica, procura data pentru vanzarea/ sau pentru cumpararea unui imobil trebuie să aibă aceeasi formă, și anume forma autentica. Este ceea ce în drept se numeste principiul simetriei de formă –  art. 2013 alin. 2 Cod civil 

Acte necesare procura vanzare imobil:

  • actul de identitate al proprietarului imobilului
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite  să vândă imobilul
  • actul de proprietate al imobilului,
  • dacă imobilul este întabulat se va prezenta cadastrul şi încheierea de intabulare;

Onorariu procura VÂNZARE IMOBIL

Potrivit Ordinului Ministrului Justiției  nr. 46/C din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici,

Tariful minim care poate fi perceput de notarul public pentru autentificarea unei procuri de vânzare a unui imobil este

  • 70 lei pentru primul exemplar și
  • 20 lei pentru fiecare exemplar suplimentar.
  • 10 lei tarif de înscriere a procurii în Registrul Național de Evidență a Procurilor și revocărilor acestora.

Acest tarif poate fi majorat în fuctie de complexitatea actului, numărul de exemplare solicitate și nu contine TVA.

Ne puteti contacta folosind următoarele date sau completand formularul de mai jos:

Mobil: 0733538139
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti